NextLink- Dịch vụ kế toán trọn gói

CÔNG TY TNHH NEXTLINK

Địa chỉ: 242H Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

VPGD: Số 59 ngõ 178 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Tel: 046 2926 236. Mobile: 0913.840.388 – 0982.40.1881

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần quan trọng trong công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp trong đơn vị sản xuất kinh doanh. Việc quản lý tốt tiền lương trong doanh nghiệp góp phần tăng tích lũy trong xã hội, giảm đi chi phí trong giá thành sản phẩm, khuyến khích tinh thần tự giác trong lao động của công nhân viên. Ở bài viết này xin nêu ra những kiến thức tổng quan nhất về tiền lương, vai tro và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương mới nhất năm 2012.

 

Cơ bản về tiền lương

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền phần sản phẩm xã hội trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Như vậy tiền lương thực chất là khoản trù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp. Tiền lương có thể biểu hiện bằng tiền hoặc bằng sản phẩm.

Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

Đối với người lao động thì tiền lương là bộ phận chủ yếu của thu nhập, là nguồn để tái sản xuất sức lao động. Do vậy tiền lương là động lực kinh tế thúc đẩy người lao động quan tâm đến công việc của họ. Trả đúng, trả đủ tiền lương cho người lao động sẽ khuyến khích họ quan tâm đến hoạt động và gắn bó với công việc mà họ đảm nhiệm.

Đối với người sử dụng lao động thì tiền lương là một bộ phận của chi phí sản xuất, nó do người chủ trả cho người làm công. V́ vậy, người chủ phải tính toán đầy đủ chi  phí tái sản xuất sức lao động để đảm bảo chất lượng công việc.

Đối với Nhà nước thì tiền lương và thu nhập của người lao động là công cụ điều tiết quản lư nền kinh tế, Nhà nước phải nắm đầy đủ tiền lương và thu nhập của người lao động để điều tiết, quản lư nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế xă hội, đảm bảo sự ổn định và phát triển.

Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương bao gồm : giờ công, ngày công lao động, năng suất lao động, cấp bậc hoặc chức danh, thang lương quy định, số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật…

Nhiệm vụ của kế toán

 • Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động .
 • Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.
 • Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
 • Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh
 • Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

Các khoản trích theo lương năm 2012

 • Tổng các khoản trích BHXH , BHYT , KPCĐ , BHTN theo quy định hiện hành: tiền lương * 32.5%
 • Tổng các khoản trích BHXH , BHYT , KPCĐ , BHTN đc tính vào chi phí s/x của DN: tiền lương * 23%
 • Tổng các khoản trích BHXH , BHYT , KPCĐ , BHTN do người lao động chi trả: tiền lương * 9.5%
 • Tổng khoản trích BHXH tại DN theo quy định hiện hành: tiền lương * 24%
 • Tổng khoản trích BHYT tại DN theo quy định hiện hành: tiền lương * 4.5%
 • Tổng khoản trích CPCĐ tại DN theo quy định hiện hành: tiền lương * 2%
 • Tổng khoản trích BHTN tại DN theo quy định hiện hành: tiền lương * 2%